Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI, ORAJE.SI, KOA D.O.O. (veljavnost od 01.01.2017 dalje)

KOA D.O.O., Medijske toplice 27, 1411 Izlake

PREVZEM BLAGA

Kupec mora naročeno blago prevzeti v 30‐tih dneh od izdaje računa. V primeru sajenja cipresmora kupec omogočiti sajenje v roku 30 dni. V primeru zamude lahko KOA d.o.o. zaračuna skladiščenje v višini 20% vrednosti blaga na mesec.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

KOA d.o.o.. .se bo trudila, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar KOA d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le‐te. KOA d.o.o.. se bo trudila za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani. KOA d.o.o.. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov je urejeno v skladu z Izjavo o varovanju zasebnosti spletne strani.

Garancija velja samo na ozemlju Republike Slovenije

 

PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e‐naslov prodajalca: [email protected]

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne na naslov prodajalca: KOA d.o.o., IC Kisovec, Kisovec

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.

Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun.

 

STVARNA NAPAKA

Kdaj je napaka stvarna?

Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le‐te na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvupotrošnikov. Povezava do zakona: http://www2.gov.si/mg/tirs/tirs.nsf/f1?OpenFrameSet&Frame=main&Src=/mg/tirs/ti rs.nsf/0/5E534F79FB1B4145C125731D0027CCD3?OpenDocument

Slike so simbolične. Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

PRITOŽBENI POSTOPEK

V primeru uveljavljanja jamstva nam pošljite elektronsko sporočilo na [email protected] z naslovom: JAMSTVO. Obvezna priloga je slika. Obvezno nas morate TAKOJ obvestiti o vseh poškodbah. V elektronskem sporočilu navedite še svoje podatke, številko in datum račun.

V primeru uveljavljanja stvarne napake nam pošljite obrazec po elektronski pošti na naslov [email protected]

 

SPLOŠNO MED IZVAJALCEM (KOA D.O.O.) IN NAROČNIKOM (STRANKO, POTROŠNIKOM)

Vrednost del je razvidna iz ponudbe. Cene so fiksne in nespremenljive v okviru dogovorjenega roka montaže. V ceni montaže ograje, vrat in drugih izdelkov v naši ponudbi je vključeno: zakoličba trase z naročnikom, izkop za točkovne temelje, namestitev stebrov, dobava in vgradnja betona, fiksiranje ograje vrat in drugih izdelkov z oporami., končni pregled ograje in/ali ostalih izdelkov ter odstranitev opor.

V ceni montaže panelnih ograj in/ali ostalih izdelkov ni vključeno: dobava in ponovna zasaditev rastlinja, če/ki je bilo ob trasi postavitve, , izravnava vdolbin na trasi, krpanje betona ali asfalta, izdelava projekta izvedenih del.

Glede na predračun je izvajalec upošteval, da naročnik pripravi označbo potekov tehničnih vodov na trasi montaže (električni vodi, telekomunikacijski vodi, vodovodi, plinovodi). V primeru poškodovanje tehničnih vodo, vse morebitne nastale stroške krije naročnik. Prosto gibanje in pristop z obeh strani ograje oziroma tam, kjer se bodo izvajala dela v minimalni širini enega metra.

Naročilo ograje, vrat in drugih izdelkov se potrdi s plačilom avansa v višini 60% vrednosti glede na usklajeno ponudbo med naročnikom in izvajalcem. Po plačilu avansa je izvedba montaže možna od dveh do osem tednov, izvajalec obvesti naročnika o predvidenem terminu montaže. Razlika med vplačilom avansa in končnim računom se poravna takoj po montaži. Za izstavitev računa je osnova obračun del.

Po zaključku del izvajalec opravi pregled z naročnikom in popiše vsa izvedena dela, katera potrdi naročnik s podpisom.

Račun se izda po zaključku del. Naročnik se zavezuje, da bo račun plačan takoj po izstavitvi, zmanjšan za višino plačanega avansa.

Garancija: 12 let na prerjavenje panelnih ograj, 24 mesecev na vrata in ostale izdelke.

Na izdelkih za uveljavljanje garancije ne sme biti mehanskih poškodb. Zaradi vremenski ipd. vplivov je izguba leska in rahla zbledelost barve normalen proces staranja. Garancija na prerjavenje ne velja na mestih rezanja panelnih ograj.

Izdelki, kateri so vroče cinkani in nato prašno barvani, imajo lahko na površini manjše izbokline, katere so posledica vročega cinkanja. Vroče cinkanje je postopek potapljanja v talino s temperaturo, pri kateri se sproščajo notranje napetosti v materialih in lahko zato v manjši ali večji meri termično deformirajo konstrukcijo. Ker se večje termične deformacije pojavljajo tudi pri, ceveh, zavarjenih iz več delov, drsnih vratih, ograjah z mrežo, pokrovih, drogovih, itd. na termične reklamacije ne moremo priznavati. Prav tako ne moremo priznavati reklamacije za manjše izbokline.

Za uveljavljanje garancije je potrebno upoštevati še naslednje:

 • ograja, vrata itd.., ne sme biti poškodovana zaradi posledice mehanskih vplivov
 • ograja, vrata itd.., ne sme biti izpostavljena topilom, kislinam, agresivnim atmosferskim vplivom,
 • naravne katastrofe se ne upoštevajo za uveljavljaje garancije
 •  v primeru vstavitve polnil v samo ograjo, le-te ne smejo presegati 60% celotne površine ograje
 • na ograjo se ne sme obešati razna bremena
 • Panelno ograjo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo in pri zatiranju slednjih ne uporabljati agresivnih fizičnih ali kemičnih sredstev.
 • Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara – uporabljati pršilo.
 • Prepovedano je čiščenje ograje z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
 • Čiščenje z agresivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
 • Za zagotavljanje dolge življenjske dobe in upravičenosti do uveljavljanja garancije je potrebno ograjni sistem redno pregledovati, vzdrževati. V primeru morebitnih poškodb laka ali osnovne površinske zaščite jekla, ki so posledica vseh prej navedenih nedovoljenih vplivov, je na poškodovanih mestih potrebno izvesti protikorozijsko in površinsko zaščito.
 • V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se poškodovano mesto očisti, naprši z 99% cink sprejem, nato pa se mesto pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.

Za uveljavljanje garancije je osnova račun in točno razvidne napak (fotodokumentacija, zapisnik)

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka.